Assessering is ‘n proses wat deurgaans geskied en waar die leerling deurlopend en op alle terreine van sy akademiese vordering gemonitor word om sodoende differensiasie en die beste ondersteuning vir elke leerling te verseker, hetsy dit verryking vir die uitnemende presteerder,of remediŽring vir die outjie wat spesifieke behoeftes openbaar, is.


A quarterly report on the progress of every learner is given to the parent/guardian and frequent Parents Evenings ensure that parents and educators take hands and share in the responsibility of every learner’s academical progress.Minstens ‘n 3 vir Geletterdheid (Huistaal of Taal van Onderrig) en minstens ‘n 3 vir Gesyferdheid.

 

At least a rating code of 3 for Literacy (Home Language or Language of Instruction) and at least a rating of 3 for Numeracy.


1 = 0% - 29%

2 = 30% - 39%

3 = 40% - 49%

4 = 50% - 59%

5 = 60% - 69%

6 = 70% - 79%

7 = 80% - 100%
 

‘n Kode van ten minste 3 vir enige 3 Leerareas waarvan 1 die Taal Van Onderrig (Afrikaans) moet wees en ‘n kode van ten minste 2 vir enige 3 van die oorblywende leerareas waarvan 1 Wiskunde moet wees.

 

At least a rating code of 3 of any 3 Learning Areas, one of which must be the Language of Learning &Teaching (English) and at least a rating code of 2 for any remaining 3 Learning Areas, one of which must be Mathematics.


1 = 0% - 29%

2 = 30% - 39%

3 = 40% - 49%

4 = 50% - 59%

5 = 60% - 69%

6 = 70% - 79%

7 = 80% - 100%


‘n Kode van ten minste 4 vir enige 3 Leerareas waarvan 1 die Taal Van Onderrig (Afrikaans) moet wees en ‘n kode van ten minste 3 vir 3 van enige van die oorblywende leerareas waarvan 1 Wiskunde moet wees.

 

At least a rating code of 4 for any 3 Learning Areas, one of which must be the Language of Learning & Teaching (English), and at least a rating code of 3 for any 3 of the remaining Learning Areas, one of which must be Mathematics.


1 = 0% - 29%

2 = 30% - 39%

3 = 40% - 49%

4 = 50% - 59%

5 = 60% - 69%

6 = 70% - 79%

7 = 80% - 100%Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260