Kliek hier om die skool se Gedragskode te besigtig.

Click here to view the schools Code of Conduct.