EGOSENTRISME / EGOTISM

Egosentrisme is selfgesentreerdheid. Dis n gedurige verwysing na jouself in gesprek, en geskrewe werk. Dis om oor jouself te spog.


Excessive and objectionable reference to oneself in conversation or writing; conceit; boastfulness. selfishness; self-centeredness; egoism.


ADMIN LOGIN

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260