EKO-VRIENDELIKHEID / ECO FRIENDLINESS

Die eenvoudigste manier om eko-vriendelikheid te definieer, is om te sę dat dit is om te lewe met die bedoeling. om nie skade aan die omgewing aan te rig nie, en om te verhoed dat die omgewing beskadig word deur jou interaksie met dit. Dit gaan verder as 'n idee en strek tot in die werklike praktyke wat beïnvloed hoe gemeenskappe, besighede en individue hulself handhaaf. Eko-vriendelikheid gaan veel verder as net die afskakel van ligte wanneer jy die vertrek verlaat of die uitsortering van vullis vir herwinning - dit is oor die verandering van die bedoeling van hoe jy leef.


The simplest way to define what being eco friendly means is to say that it is the act of living with intent. The intent is focused on not creating harm to environment, and to prevent as much harm from occurring to the environment through your interactions with it. It goes beyond an idea and extends to actual practices that influence how communities, businesses and individuals conduct themselves. Being eco-friendly goes far beyond just turning off lights when you leave the room or separating your garbage for recycling – it is about changing the purpose of how you live.
http://www.ecofriendlykids.co.uk/activitiescategory.html


ADMIN LOGIN

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260