INTEGRITEIT/INTEGRITY

Wat jy dink, se en doen moet alles bymekaar pas.
As jy broccoli haat maar jy se jy hou daarvan INTEGRITEIT.
As jy beloof jy sal die gras sny, maar jy beplan om dit nie te doen nie is die kans goed dt jy dit in elk geval nie sal doen nie INTEGRITEIT.
Integriteit word bewaar as jy dit wat jy se bedoel en jou beloftes hou. Integriteit gaan verlore as jy maak of jy iets ondersteun maar jy gee eintlik nie om daaroor nie of staan dit teen. Integriteit gaan verlore as jy dit wat jy wel doen meet aan die vergoeding wat jy daarvoor gaan kry.


What you think, what you say, and what you do should all match.
If you hate broccoli but say you love it, that's ~INTEGRITY.
If you promise to mow the lawn, but don't plan to mow the lawn, chances are you won't do it ~INTEGRITY.
Integrity is preserved if you mean what you say and keep your promises. Integrity is lost if you pretend to support a point of view but either don't care or are secretly opposed. Integrity is forfeit if what you do and what you believe are related only to the degree you get paid.


ADMIN LOGIN

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260