Kliek op een van die onderstaande "links" om die ooreenstemmende kalender te besigtig.

Click on one of the links below to view the corresponding calendar.

Afrikaanse weergawe

1ste Kwartaal Kalender

2de Kwartaal Kalender

3de Kwartaal Kalender

4de Kwartaal Kalender

English version

1st Quarter Calender

2nd Quarter Calender

3rd Quarter Calender

4th Quarter Calender


Term 2 / Kwartaal 2

3 Mei

Rugby & netbal vs St Peters (Sabie)

5 May

Mini Rugby & Netball day (Grade R, 1, 2) - Laerskool Lydenburg

8 Mei

Rugby & Netbal - Sabie vs Uplands (Sabie)

9 May

Soccer: Sabie vs Hazyview Primary (Sabie)

Netball: Sabie vs Hazyview Primary (Sabie) : 0/8 - 0/13

11 Mei

Nasionale pantoffeldag (civvies)

12 May

Chess: Curro Open Chess Tournament
Father / Daughter day

14 Mei

Me Grizelda Prinsloo verjaar - Baie geluk!

15 May

Rugby & Netball: Sabie vs Clivia (Sabie)

16 Mei

Sokker: Sabie vs Victory Park ( Sabie)

22 Mei

Rugby & Netbal: Sabie vs Malelane (Sabie)

23 May

Soccer: Summerhill vs Sabie (Hazyview)

25 Mei

Skaak: Laerskool Lydenburg Ope

26 May

Rugby & Netball: Grade 1, 2, 3 - Laerskool Numbi

Chess: Laerskool Lydenburg Ope

26 Mei

Me Marni Davies verjaar. Baie geluk!

29 May

Rugby & Netball: Sabie vs Penryn (Penryn)

1 Junie

Koekverkoping: Bosvolkies

2 June

Krokodilletjie & Krokonelletjie - Rugby & Netball: Grade R, 1, 2 : Nelspruit

4 Junie

Kaskarbriewe word uitgegee

5 June

Ms Robyn Gouws's birthday. Congratulations!

7 Junie

Eksamen: Huistaal Graad 7 Vraestel 2

Huistaal Graad 7 Vraestel 3

Radikale Redenaars

11 June

Exam: First Additional Language Grade 7 Paper 2
Social Science Grade 7 paper 1

12 Junie

Eksamen: EBW Graad 7 Vraestel 1
Eerste Addisionele Taal Graad 7 Vraestel 3

13 June

Exam: Practical reading exam Grade 1 - 3
Home Langauge Grade 4 - 6 Paper 2
Home Language Grade 4 - 6 Paper 3
Mathematics Grade 7

14 Junie

Eksamen: Praktiese Lees Graad 1 - 3
Eerste Addisionele Taal Graad 4 - 6 vraestel 2
Sosiale Wetenskap Graad 4 - 6
Natuurwetenskap Graad 7
EBW Graad 7

15 June

Exam: Mathematics Grade 1 - 3
Mathematics Grade 4 - 6
Life Skills Grade 4 - 6
Sosical Science Grade 7 paper 2
Youth Day celebrations

18 Junie

Eksamen: Huistaal Graad 1 - 3
Natuurwetenskap & tegnologie Graad 4 - 6
Eerste Addisionele Taal Graad 4 - 6
Tegnologie Graad 7
Kuns & Kultuur Graad 7
Algemene kennistoets

19 June

Exam: First Additional Language Grade 1 - 3
Social Science Grade 4 - 6
Life Skills Grade 7

21 Junie

Kaskardag

22 June

No formal school for learners: Learners only pick up reports between 8:00 - 9:00

30 Junie

Skaak: MEN development Tournament (Bohlabela) Circuit task team

3rd Term / 3de Kwartaal

12 Julie

Me Mari Kruger Verjaar. Baie geluk!

17 July

School re-opens

20 Julie

Skaak: International Chess Day
Finale dag vir kaskar gelde in

21 July

Chess: Laerskool Malelane AGE Tournament


Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260