Kliek op een van die onderstaande "links" om die ooreenstemmende kalender te besigtig.

Click on one of the links below to view the corresponding calendar.

Afrikaanse weergawe

1ste Kwartaal Kalender

2de Kwartaal Kalender

3de Kwartaal Kalender

4de Kwartaal Kalender

English version

1st Quarter Calender

2nd Quarter Calender

3rd Quarter Calender

4th Quarter Calender


9 Oktober

Skole heropen

13 October

Teacher's day: Ubuntu Council

14 Oktober

Pannekoek bak voor spar: Graad 1

16 - 20 October

No bullying week

18 Oktober

Prysuitdeling: Grondslagfase

19 October

Prize Giving: Intersen Phase

23 Oktober

Revue: Kleedrepitisie

24 October

Revue: Dress rehearsal

25 Oktober

Revue

26 October

Revue

27 October

Klikbekkie handed out

28 Oktober

Oktoberfees: Helpende hand

30 October

Parent's meeting in hall at 18:00: Budget meeting

2 November

Sokkie: Graad 7's

3 November

Flinkdink uur

3 - 5 November

Leadership camp

6 November

Mej Liesl Potgieter verjaar

8 November

Mr Thato Mathebula's birthday

12 November

Mev Suzanne Pieterse verjaar

15 November

Exam: Home Language: Grade 7 Paper nr 2
Home Language: ade 7 Paper nr 3

16 Novembeer

Eksamen: Eerste Addisionele Taal: Graad 7 vraestel 2
Sosiale Wetenskap (Geskiedenis) Graad 7

17 November

Exam: Home Language: Grade 4 - 6 Paper nr 2
Home Language Grade 4 - 6 paper nr 3
Mathematics Grade 7

20 November

Eksamen: Praktiese lees: Graad 1 - 3
Sosiale Wetenskap (Geskiedenis) Graad 4 - 6
Eerste Addisionele Taal: Graad 4 - 6 vraestel 2
E.B.W. Graad 7 vraestel 1
Kuns en Kultuur: Graad 7

21 November

Exam: Practical reading: Grade 1 - 3
Mathematics: Grade 4 - 6
E.M.S: Grade 7
Life Orientation: Grade 7

22 November

Eksamen: Huistaal: Graad 1 - 3
Natuurwetenskap & Tegnologie: Graad 4 - 6
Lewensvaardigheid: Graad 4 - 6
Tegnologie: Graad 7

Bosvolkies' Christmas party

23 November

Eksamen: Wiskunde Graad 1 - 3
Eerste Addisionele Taal: Graad 4 - 6
Sosiale Wetenskappe (Aardskykskunde): Graad 7
Eerste Addisionele Taal: Graad 7

25 November

Exam: First Additional Language: Grade 1 - 3
Social Sciences (Geography): Grade 4 - 6
Natural Sciences: Grade 7

Skool Sluit Graad 1 - 7

1 December

Report cards will be handed out: 8:00 - 9:00

7 Desember

Mej Sindy-Ann Doyle verjaar

16 December

Mrs Alta Rossouw's birthday

20 Desember

Mnr Thomas verjaar


Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260