Die skool bied jaarliks ‘n kultuuraand aan waar leerders hulle verskeidenheid talente aan die ouers en gemeenskap ten toon stel.

Nog ‘n geleentheid om selfvertroue te bou en blootstelling te kry!