Die skool bied jaarliks ‘n kultuuraand aan waar leerders hulle verskeidenheid talente aan die ouers en gemeenskap ten toon stel.

Nog ‘n geleentheid om selfvertroue te bou en blootstelling te kry!

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260