NEDERIGHEID/HUMILITY
Nederigheid is volgens Paulus ‘n vrug van God se Gees se werking in jou lewe. Nederigheid beteken dat mens nie van jouself meer dink as wat jy behoort nie. Mens moet eerder toelaat dat God jou denke volgens sy wil inrig. Nederigheid begin volgens die Bybel eerstens by ‘n ware verstaan van wie God is. Indien ons verstaan wie God is, dan verstaan ons ook wie ons is, en wie ander is. Ons besef dan dat ons tot niks in staat is nie. Dit is net God se genade wat ons maak wat ons is. Ons ontdek ook dat God se krag juis tot uiting kom as ons swak is. Daarom roem ons nie op ons eie prestasies en vermoë nie, maar gee altyd erkenning aan God. Die resultaat van hierdie nuwe identiteitsverstaan is dat mens nie in die eerste plek jou eie belange wil bevredig nie, maar op ander mense se behoeftes fokus. So iemand is nederig omdat hy of sy ander bo hulself stel, en kan dan deur God gebruik word tot diens.

Humility means “the state of being humble.” Both it and humble have their origin in the Latin word humilis, meaning "low." Humble can be used to describe what is ranked low by others, as in "persons of humble origins."


ADMIN LOGIN

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260