NEDERIGHEID/HUMILITY

Nederigheid is nie swakheid nie. n Werklike nederige persoon weet hy is groot maar erken God as die bron van sy grootheid. n Nederige persoon is nie n persoon wat dink hy is niks nie. n
Om te dink jy is goed sonder om God die erkenning daarvoor te gee is arrogansie.

Mens behoort tevredenheid/plesier put uit dit wat jy bereik nie trots nie.
Hulle kies om die gawe wat God vir hulle gegee het ten goede te gebruik. In plaas van jou atletiese en fisiese vermons te gebruik om iemand te boelie presteer jy in sport. Jou akademiese vordering beteken jy gebruik die brein wat God jou gegee het vir iets goed. Wees trots daarop sonder om arrogant te wees.

? Nederige persoon herken sy eie innerlike krag en het die selfvertroue om die grootsheid in ander mens raak te sien. n Arrogante tienjarige wat dink hy is beter as se klasgroep omdat hy goed lees, teenoor n nederige kind wat weet hy is n goeie leser maar herken ook ander se sterk punte soos om in sport goed te wees.

Nog n aspek van nederigheid is n vermoed om jou eie foute te erken. Die arrogante persoon kan niks verkeerd doen nie, terwyl die nederige persoon gereeld sy foute erken. Wanneer
n arrogante persoon n fout op sy bankstaat sien, storm hy die bank in en soek onmiddellik n regstelling en antwoord. Die nederige persoon neem in ag dat hy self die fout kon maak en vra vriendelik die teller om te help soek vir die fout. Hy vra hy verwag nie.


We tend to equate humility with weakness.
A truly humble person knows he's great, but he recognizes God as the source of his greatness.
A humble person is not someone who thinks he's nothing. A humble person knows he's something, but he recognizes God as the source of his greatness. Thinking one is something without recognizing God as the source leads to arrogance.

People should take pleasure in their accomplishments, not pride.
They should take pleasure in their accomplishments, not pride. They are choosing to use the gifts that God gave them for good. Your could have used you physical agility and strength to be a bully in the schoolyard, but instead chose to participate and excel in sports. Your academic accomplishments means you used the brain that God gave you for something good. You should take great pleasure in that. They are cashing the check that God wrote and gave to them.

Since the humble person recognizes his inner strengths, he has the confidence to recognize greatness in others. An arrogant 10-year-old thinks he's better than his friends, because (for example) he is such a great reader, whereas the child who has humility knows he's a great reader but also recognizes that other kids are good at things like sports, math, science and history.

A final aspect of humility is the ability to admit our errors.
The arrogant person can do no wrong, while the humble person admits his mistakes freely.
When the arrogant person finds that his bank statement contains a mistake, he marches into the bank and angrily demands an explanation for sloppy performance! The humble person, on the other hand, first takes a moment to consider the possibility that the mistake may have been his own. He then takes the statement to the bank and politely asks the teller to check the figures. He doesn't accuse, he asks.


ADMIN LOGIN

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260