ONBETROKKENHEID / UNCONCERN

Dit beteken nie betrokke te wees nie, geen belangstelling te he, nie om te gee of nie bekommerd te wees nie.


This means not involved or interested; disinterested. not caring; unworried.

This means the same as dishonesty. Nobody can trust you and nobody can expect something from you.


ADMIN LOGIN

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260