ONOPREGTHEID / INSINCERENESS
Onopregtheid is dieselfde as oneerlikheid. Jy is nie betroubaar nie en niemand kan iets van jou verwag nie.

If you say that someone is insincere, you are being critical of them because they say things they do not really mean, usually pleasant, admiring, or encouraging things. Some people are so terribly insincere you can never tell if they are telling the truth.

God vra 'n lewe van opregtheid, nie maar net goeie bedoelings nie. Mense wat opreg is, vat volle verantwoordelikheid vir hulle eie lewe voor God en tussen ander. As hulle droogmaak, bely hulle dit. As hulle iets reg doen, gee hulle die eer vir God. Hulle leef altyd reg vir God, hulle bedoel nie maar net om dit te doen nie.


ADMIN LOGIN

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260