ONOPREGTHEID / INSINCERITY

Onopregtheid is dieselfde as oneerlikheid. Jy is nie betroubaar nie en niemand kan iets van jou verwag nie.


ADMIN LOGIN

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260