PASIWITEIT / PASSIVENESS

Dit beskryf iemand wat toelaat dat dinge (reg of verkeerd) gebeur of aanvaar wat ander mense doen en se sonder om te probeer om dit verander.


Used to describe someone who allows things to happen or who accepts what other people do or decide without trying to change anything


ADMIN LOGIN

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260