PERSONEELLIDPOSTITELVERANTWOORDELIKHEDEANDER VERANTWOORDELIKHEDE
1471425456052_3_7_2016.JPG Hoof Professionele bestuur van die skool. Personeelvoorsiening. Finansies. Geboue en Terrein. Administrasie. Dupliseringsfasiliteite. Personeelontwikkeling (kursusse). Fondsinsameling (Beplanning). Funksie beplanning. Voorraad (oorhoofs). Rekenaars. Dissiplinêre Kommitee - Voorsitter. Skoolorganisasie. Personeelwerksverdeling. Toelatings tot die skool. Korrespondensie met departement. Jaarprogram – Onderwysers en leerders. Skoolbeleide. Personeelhandleiding. Personeelfonds, Rugby afrigter 0/9A span. Krieket 0/9. Veiligheid en noodplan. Skoolvervoer
Mnr Johan Kruger
 
1471425631468_3_7_2016.JPG HOD Intersen-/Seniorfase Leerareahoof : Afrikaans. Kontrolehoof: Gr 7 vakke. Departementshoof: Intersen phase. Intersenfase - Kontroleerder Rapporte/State, Top 10, Prysuitdeling, Studentevoog en programleier, Rooster, Inligtingsaand, Oueraande. Saalopeninge organisering. Veiligheid en sekuriteit komitee. BHL Personeelverteenwoordiger. Redenaarsaand: Seniors(Tale personeel). Waardemure opdateer, rade. Kontrolehoof afwesighede seniors. Kleredrag leiers Atletiek: Hekkies. Netbal – Afrigter 0/12. SER koördineerder en sameroeper.
Mev Elma Olivier
 
1471425879442_3_7_2016.JPG Junior HOD Jnr HOD Senior Phase, Controll head Mathematics. Register class 7E. School discipline. Alle skool-/sportvoorraad. Gr 7 toer/ Fondsinsameling. Leerlingraad(seuns) en Leierskamp Soccer – Organiser, Coach 0/13 and 11, Voorraad. Athletics – Long jump. Team manager athletics. Chess – Organiser, coach. SER coach 7E. Revue singing group. Push-car day: Preperation and layout of the track. Scholar patrol manager. Voog: Eco-council. Boomplantdag/Erfenisdag
Mr Thato Mathebula
 
1471425729686_3_7_2016.JPG Onderwyser Leerareahoof: Wetenskap/Tegnologie. Registerklas: 7A. Veiligheid en sekuriteitkomitee. Fondsinsameling Gr 7 toer. Voog: Sportraad. Noodplan hulp. Atletiek – Organiseerder; Middelafstande; Atletiekvoorraad. Rugbyafrigter: 0/13. Krieketafrigter: 0/13 Sportvoorraadkontrole en beheer. Rugby Netbaldag, organiseer rugby. SER afrigter 7A. Padpatrollie Noordelike hek.
Mnr Bernard Neveling
 
1535457311761_2_7_2018.jpg Onderwyser Graadhoof: Gr 6. Kontrolehoof: Gr 6 vakke. Leerareahoof: Engels 1ste Add Taal. Registerklas: 6A. Kontrolehoof: Engels HL. Voog: Bemarkingsraad. Prysuitdeling hulp. Skooladvertensiebord. Flinkdinkdag Seniors Atletiek – Hekkies. Hokkie – Ontwikkelingspan (0/7-0/9). Netbal 0/10 afrigter. SER afrigter Gr 6A.
Louisa Matthee
 
1471425677362_3_7_2016.JPG Onderwyser Learning Area Head: English Home. Controll Head:Gr 4-7/ Eng 1 Add Lang/ Arts and Culture. Register class: 6E. Culture help and assistance. Guardian: Social Council. Spelathon organiser. Spring day organiser (Social Comm) Netball – Coach U/13. Athletics: Shotput. Public speaking (English). SER coach Gr 6E.
Mrs Juliana Tapfira
 
1471425799098_3_7_2016.JPG Onderwyser Graadhoof : Graad 5. Leerareahoof : Sosiale Wetenskappe. Registerklas:5A. Kontrolehoof: Afr Huistaal/Add Taal. Dissipline administrasie. Mediasentrum Komitee (Organiseer). Kontrolehoof Dissipline seniors. Personeelkomitee: Organiseerder. Handboeke seniors. Voog: Kultuurraad. IQMS koördineerder. LSEN klasse hoof seniors/bestuur. Taalversorging: Afrikaans. Kuns en Kultuuraand. Badkamers leerders en personeel. Algemene kennis toetse Gr4-7. Kontroleer voogleers seniors. Koördineerder kultuur. Krieket- Opleiding en tellinghouer. SER afrigter Gr 5A. Oudiovisuele stoor. SAOU – Verteenwoordiger. Mediasentrum apparaat. Wêreldkennis Olimpiade. Flinkdink seniors.
Mev Lydia Seymore
 
1535519901853_3_7_2018.JPG Onderwyser Registerklas 5E. Veiligheid en sekuriteitkomitee. Wiskundethon. Afwesigheidskontrole seniors. Personeelkomitee SER afrigter 5E. Atletiekafrigter: Naelope. Netbal: 0/11A. Landloop: Afrigter en organiseerder. York landloopdag.
Chantel Gomes
 
1471425702112_3_7_2016.JPG Onderwyser Leerareahoof: EMS Gr 7,LO Gr7 LV. Registerklas: 4A. Kontrolehoof: Gr4. Prysuitdeling hulp. Bestuur beloningstelsel vir 2018. Voog Rade/Leiers dogters. Prysuitdeling programme: Senior/Junior. Entrepreneursdag: Seniors/Gr4-6 Atletiek: Hoogspring hoof. Netbal – Organiseerder (kliniek) en voorraadkontrole. Minie krieket Gr 1. SER afrigter Gr 4A.
Mev Alta Rossouw
 
1354361727216_6_11_2012.JPG Onderwyser Rekenaar. Registerklas: 4E. LSEN klasse. “Back-up” atletiekprogram. Aandfunksies: Klank/beligting asook die oop en toesluit. Saal Oudivisueel. PA sisteem van die skool. Voog: Multi-raad. Rekenaar hoof. Padpatrollie Westelike hek. Noodplan: Beleid en uitvoering. Rugbyafrigter: Afrigter 0/11. Atletiek:Gewigstoot. Voorraad kontrole oudivisuele apparaat. Krieket O/11. Help met kultuuraktiwiteite. SER afrigter Gr 4E
Mnr Gunter Morsner
 
1535451296129_2_7_2018.JPG Waarnemende Departementshoof : Grondslagfase Kontrolehoof: Grondslagfase. Registerklas: 3A. Grondslagfase - Akademiese verryking, Alle voorraad, Kontroleerder Rapporte, Rooster, Oueraande, Opvoedkundige leiding, Prysuitdeling, Inligtingsaand. Lid Dissiplinêre Komitee. Bosvolkies hoof. Junior Aansteekbord. Studentevoog en programleier(GF). Kontrolehoof Dissipline juniors. Handboeke juniors. Taalversorging: Engels Graad 1 Ope dag/Inligtingsdag. Atletiek: Verspring/Aflosse. Hokkie afrigter O/11. Ser afrigter Gr 3A.
Mev Robyn Gouws
 
1471425507972_3_7_2016.JPG Onderwyser Kontrolehoof: 3A. Graadhoof Gr 3. Registerklas: 3E. LSEN klasse. Redenaars – Org/afrigter: Juniors. Ererol saal Atletiek: Juniors naelope. Hokkie: Organiseerder. Netbal: 0/7. Mini hokkie Gr 3. SER afrigter Gr3E. Entrepreneursdag: Juniors
Mev Marni Davies
 
1471425560712_3_7_2016.JPG Onderwyser Graadhoof – Graad 2. Kontrolehoof: 2E. Registerklas: 2A. LSEN Juniors. Personeelkomitee. Registers en afwesighede (Juniors). Personeel aansteekbord. Alle organisatoriese roosters. Afwesigheidskontrole Juniors. Borde in die saal: Leiers Mini Krieket – Afrigter Graad 2. Eisteddfod – Organiseerder GF, Afrigter: (Gr R-3). SER afrigter Gr 2A. Kaskardag: Reëlings en vorms.
Mev Liz Davies
 
1471425937311_3_7_2016.JPG Onderwyser Kontrolehoof: 2A. Registerklas: 2E. LSEN klasse. LSEN voorsitter (Hoof Juniors). Klikbekkie. Personeelkomitee. Veiligheid en sekuriteitskommitee. Personeelrooster personeelkamerbord. Fotograaf sameroeper en organiseerder. BHL Personeelverteenwoordiger Mini Krieket – Organiseerder, Afrigter Graad 2, Voorraad sport. Bulletjierugby: afrigter (0/7). Organiseerder bulletjie rugby. Minie netbalorganiseerder. SER afrigter Gr 2E
Mev Grizelda Prinsloo
 
1471425597721_3_7_2016.JPG Onderwyser Kontrolehoof: Gr 1 E. Registerklas: Gr 1A. LSEN klasse. Personeelkomitee. Prysuitdeling hulp: Juniors. Junior Matheton. Beloningstelsel Juniors. Mini Netbal afrigter 0/9. Atletiekafrigter: Hoogspring. Hokkie afrigter 0/13. SER afrigter Gr 1E.
Mej Mari Kruger
 
1535519721236_3_7_2018.JPG Onderwyser Kontrolehoof: 1A. Registerklas: 1E. Graadhoof – Gr 1. Olimpiades Grondslagfase. Algemene kennis toetse (GF). Prysuitdeling hulp. Skooldagboek of prospektus. Flinkdinkdag Juniors. Skool webtuiste Bamarkingsfolder: Face-book. Lentedagorganiseerder Atletiek – Middelafstande, Spanbestuurder. Netbal – Afrigter (0/8). Mini Krieket – Afrigter Graad 1(0/7). SER afrigter Gr 1E
Me Sindy-Aan Kotze
 
1471426076976_3_7_2016.JPG Onderwyser Registerklas - Graad R (A). Bosvolkies voorraad kontrole en beheer. Noodhulp en Veiligheid. Minie rugby Gr R. Atletiek: Gr R dag. Minie krieket: Gr R. SER Gr R.
Mev Lizelle Morsner
 
1471426033474_3_7_2016.JPG Teacher Graadhoof : Graad R. Registerklas: Gr R (Engels) Atletiek Gr R dag. Minie krieket afrigter U/6. Minie netbal afrigter U/6. SER afrigter Gr R
Miss Refiloe Lekhoane
 
1386060874625_2_11_2013.jpg Ontvangsdame Admin
Mev M Janse van Rensburg
 
1386060861375_2_11_2013.jpg Krediteure Finansies
Mev A Schoombie
 
1386060791203_2_11_2013.jpg Dataverwerker/Tikster Admin
Mev A Cloete
 
1535519618854_3_7_2018.JPG Faktotum Herstel en onderhoud van geboue en terrein
Mnr S Janse van Rensburg
 

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260