PERSONEELLIDPOSTITELVERANTWOORDELIKHEDEANDER VERANTWOORDELIKHEDE
1471425456052_3_7_2016.JPG Hoof Professionele bestuur van die skool; Personeelvoorsiening; Finansies; Geboue en Terrein Administrasie; Dupliseringsfasiliteite; Personeelontwikkeling; Fondsinsameling; Funksie beplanning; Voorraad; Rekenaars; Dissipline; Dissiplinêre Komitee: Voorsitter; Skoolorganisasie; Personeelwerksverdeling; Toelatings tot die skool; Korrespondensie met departement; Jaarprogram - Onderwysers en leerders; Personeelhandleiding; Personeelfonds; Rugby afrigter 0/9A; Krieket afrigter 0/9; Veiligheid en noodplan; Skoolvervoer Jaarprogram: Onderwysers en leerders; Skoolbeleide; Personeelhandleiding; Personeelfonds; Rugby afrigter 0/13A span; Vervoer ; Leerlingraad / Leierskap; Veiligheid en noodplan; Skoolvervoer
Mnr Johan Kruger
 
1471425484475_3_7_2016.JPG HOD Grondslagfase Akademie: Departementshoof - Grondslagfase; Kontrolehoof - Grondslagfase; Registerklas: Graad 3A; Akademiese verryking - Grondslagfase; Graad 1 Ope dag / Inligtingsdag; Alle voorraad van Grondslagfase; Kontroleer rapporte - Grondslagfase; Rooster - Grondslagfase; Prysuitdeling - Grondslagfase; Oueraande - Grondslagfase; Opvoedkundige leiding - Grondslagfase; Lid van Dissiplinere komitee; Bosvolkies Hoof; Junior aansteekbord; Studentevoog en programleier - Grondslagfase; Inlgtingsaand - Grondslagfase; Kontrolehoof Dissipline - Grondslagfase; Handboeke - Grondslagfase; Rugby afrigter 0/8; Landloop - Organiseerder en afrigter; Voorraadbestuur - Landloop; York landloopdag - Organiseer en bestuur; Ser afrigter - Graad 3A;
Mev Suzanne Pieterse
 
1471425534053_3_7_2016.JPG Onderwyser Kontrolehoof: Graad 1A; Registerklas: Graad 1E; Graadhoof – Graad 1 Atletiek: Middelafstande; Spanbestuurder; Netbal afrigter 0/8; Mini Krieket afrigter Graad 1; Ser afrigter Graad 1E; Olimpiades Grondslagfase; Algemene kennis toetse Grondslagfase; Flinkdinkdag: Organiseerder- Grondslagfase; Prysuitdeling hulp; Skooldagboek of prospektus; Skool webtuiste
Mej Liesl Potgieter
 
1471425597721_3_7_2016.JPG Onderwyser Kontrolehoof: Graad 1E; Registerklas: Graad 1A; LSEN klasse Mini netbal afrigter /9; Hokkie afrigter /13; Atletiekafrigter: Hoogspring; Revue afrigter Graad 1A; Personeelkommitee; Prysuitdeling: Hulp; Junior Mathethon; Beloningstelsel - Grondslagfase
Mej Mari Kruger
 
1471425560712_3_7_2016.JPG Onderwyser Graadhoof – Graad 2; Kontrolehoof: Graad 2E; Registerklas: Graad 2A; LSEN Grondslagfase Mini Krieket afrigter Graad 2; Eisteddfod: Organiseerder Grondslagfase; Eidsteddfod afrigter: Grondslagfase (Gr R-3); Ser afrigter Graad 2A; Personeelkomitee; Registers en afwesighede; Kaskardag: Reëlings en vorms; Alle organisatoriese roosters; Afwesigheidskontrole Juniors; Personeel aansteekbord
Mev Liz Davies
 
1471425937311_3_7_2016.JPG Onderwyser Kontrolehoof: Graad 2A; Registerklas: Graad 2E; LSEN klasse Mini Krieket – Organiseerder, Afrigter Graad 2, Voorraad; Bulletjierugby: Organiseerder, afrigter 0/7; Mini netbal: Organiseerder; Revue afrigter Graad 2E; Klikbekkie; Personeelkomitee; Veiligheid en sekuriteitskommitee; Personeelrooster personeelkamer; Fotograaf sameroeper en organiseerder; LSEN voorsitter
Mev Grizelda Prinsloo
 
1471425507972_3_7_2016.JPG Onderwyser Kontrolehoof: Graad 3A; Graadhoof: Graad 3; Registerklas: Graad 3E; LSEN klasse Grondslagfase; Atletiek: Grondslagfase naellope; Mini hokkie afrigter Graad R - Graad 3; Ser afrigter Graad 3E; Redenaars: Organiseerder, afrigter (Grondslagfase); Entrepreneursdag (Grondslagfase); Ererol (Saal); Mini netbal 0/7 afrigter
Mev Marni Davies
 
1471426076976_3_7_2016.JPG Bosvolkies: Onderwyser Registerklas: Graad R (Afrikaans) Mini rugby afrigter Graad R; Atletiek afrigter Graad R, hoogspring; Mini krieket afrigter Graad R; Revue afrigter Graad R(A); Bosvolkies voorraad kontrole en beheer
Mev Lizelle Morsner
 
1471426033474_3_7_2016.JPG Bosvolkies: Teacher Grade head : Grade R; Register class: Grade R (English) Athletics: Grade R; Mini cricket coach Grade R; Mini netball coach Grade R; Athletics: Long jump; Revue coach Grade R(E)
Miss Refiloe Lekhoane
 
1471425631468_3_7_2016.JPG HOD Intersen-/Seniorfase Leerareahoof: Afrikaans; Kontrolehoof: Gr 7 vakke; Departementshoof: Intersen/ Senior-fase; Kontroleerder Rapporte/State: Intersenfase; Top 10 leerders: Intersenfase; Prysuitdeling: Intersenfase; Studentevoog en programleier(Intersen); Inligtingsaand Intersenfase; Rooster Intersenfase; Oueraande: Intersenfase; Kontrolehoof Dissipline: Intersenfase (detensies); Kontrolehoof afwesighede: Intersenfase Atletiek: Hekkies; Netbal Afrigter 0/12; Ser koördineerder en sameroeper; Voog: Leiers/ Sabie rade; Leerlingraad en leierskamp; Saalopeninge organisering; Veiligheid en sekuriteit komitee; Mediaskakeling; Bemarking folder; BHL Personeelverteenwoordiger; Redenaarsaand: Intersenfase(Tale personeel); Waardemure opdateer (Rade); Kleredrag leiers
Mev Elma Olivier
 
1471425879442_3_7_2016.JPG Teacher Junior HOD: Senior phase; Control head: Mathematics; Register class: Grade 7E Soccer: Organiser, coach: /11 & /13; All school and sport stock; Athletics: Long jump; Team manager: Athletics; Chess: Organiser, coach; Revue coach: Grade 6E; Revue singing group; Push-car day: Preperation and layout of the track; Scholar patrol manager; Guardian: Eco-council; Boomplantdag; Heritage day; School discipline;
Mr Thato Mathebula
 
1471425702112_3_7_2016.JPG Onderwyser Leerareahoof: EMS: Graad 7, LO: Graad 7, LV; Registerklas: Graad 4A; Kontrolehoof: Graad 4 Atletiek: Hoogspring; Netbal: Organiseerder, kliniek; Netbaldag: Organiseerder; Netbal voorraadkontrole; Mini krieket: Graad 1; Ser afrigter Graad 4A; Prysuitdeling hulp; Graad 7 toer, fondsinsameling; Prysuitdeling: Programme (Intersenfase); Entrepreneursdag: Intersenfase; Voog:
Mev Alta Rossouw
 
1471425729686_3_7_2016.JPG Onderwyser Leerareahoof: Wetenskap/Tegnologie; Registerklas: Graad 6A; Kontrolehoof: Graad 4 vakke Atletiek: Organiseerder, middelafstande, voorraad; Rugby afrigter /11; Krieket afrigter /11; Sportvoorraadkontrole en beheer; Rugby- en Netbaldag: Organiseer rugby; Revue afrigter Graad 6A; Veiligheid en sekuriteitskommitee; Voog: Sportraad; Padpatrollie: Westelike hek
Mnr Bernard Neveling
 
1505669472579_0_8_2017.png Onderwyser Registerklas: Graad 4E; Bestuur van LSEN in skool Revue afrigter Graad 4E; Afrikaansdag: Skaakhulp; Atletiek: Hekkies: Netbal 0/10; Hulporganiseerder Ser; Flinkdink dag hulp; Lentedag organiseerder; Bemarkingsfolder; Facebook
Me Sindy-Ann Doyle
 
1471425799098_3_7_2016.JPG Onderwyser Graadhoof : Graad 5; Leerareahoof : Sosiale Wetenskappe; Registerklas: Graad 5A; Kontrolehoof: Afrikaans Huistaal/Addisionele Taal. Krieket-opleiding en tellinghouer; Koördineerder: Kultuur; Revue afrigter Graad 4; Dissipline administrasie; Mediasentrum Kommitee: Organiseerder; Oudiovisuele stoor; SAOU-verteenwoordiger; Mediasentrum apparaat; Wêreldkennis olimpiade; Kontrolehoof Dissipline seniors; Koerant: Organiseerder / berigte; Handboeke seniors; Voog: Kultuurraad; IQMS koördineerder; LSEN-klasse; Taalversorging: Afrikaans; Kuns en Kultuuraand: Organiseerder; Badkamers: Leerders en personeel; Flinkdink en Algemene kennis toetse
Mev Lydia Seymore
 
1471425652348_3_7_2016.JPG Onderwyser Graadhoof: Graad 6; Kontrolehoof: Graad 6 vakke; Leerareahoof: Engels 1ste Addisionele Taal; Registerklas: Graad 6A; Kontrolehoof: Engels Home Language Atletiek: Verspring, hoof, aflosse; Hokkie: Afrigter /11; Netbal afrigter /10; Ser afrigter Graad 6A; Revue: Sanggroep afrig; BHL Personeelverteenwoordiger; Voog: Bemarkingsraad; Prysuitdeling hulp; Taalversorging: Engels; Skooladvertensiebord: Weekliks op datum hou
Mev Robyn Gouws
 
1471425677362_3_7_2016.JPG Onderwyser Learning Area Head: English Home Language; Control Head:Grade 4-7/ English 1st Additional Language/ Arts and Culture; Register class: Grade 5E; LSEN classes Netball coach u/12; Public speaking: Organiser (English); Revue coach Grade 5E; Sabie's Got Talent: Organiser; Culture help and assistance; Spelathon: Organiser
Mrs Juliana Tapfira
 
1354361727216_6_11_2012.JPG Rekenaarklasse Rekenaar; Registerklas: Graad 4E; LSEN klasse Bulletjierugby afrigter 0/8; Atletiek: Gewigstoot; Sokker hulpafrigter; Mini rugby: Hulp organiseerder; Voorraad kontrole oudivisuele apparaat; Krieket afrigter O/9; Back-up atletiekprogram; Help met kultuuraktiwiteite; Revue afrigter Graad 4E; Aandfunksies: Klank/beligting asook die oop- en toesluit; Saal Oudivisueel; PA sisteem van die skool; Voog: Multi-raad; Rekenaar assistent; Padpatrollie Noordelike hek
Mnr Gunter Morsner
 
1386060874625_2_11_2013.jpg Ontvangsdame Admin
Mev M Janse van Rensburg
 
1386060791203_2_11_2013.jpg Dataverwerker/Tikster Admin
Mev A Cloete
 
1386060861375_2_11_2013.jpg Krediteure Finansies
Mev A Schoombie
 
1505669522275_0_8_2017.png Faktotum Herstel en onderhoud van geboue en terrein
Mnr S Janse van Rensburg
 
no_image.png Onderwyser Registerklas Graad 5E; Ser afrigter Graad 5E; Atletiekafrigter: Naellope: Netbalafrigter 0/11; Hokkie: Ontwikkelingsspan; Veiligheid en sekuriteitskommittee; Wiskundethon; Afwesigheidskontrole seniors; Personeelkommitee; Voog: Ubunturaad
Chantelle Gomes
 

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260