SELFSUGTIG/SELFISHNESS
Selfsugtige mense is veeleisend, selfsugtig en eiewys, en hulle glo dat hulle persoonlike regte en voorkeure ten alle koste in ag geneem moet word.

Selfishness is being concerned excessively or exclusively, for oneself or one's own advantage, pleasure, or welfare, regardless of others.

Selfishness is the opposite of selflessness; and has also been contrasted with self-centeredness.


ADMIN LOGIN

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260