TOEGEWYDHEID/COMMITMENT

Toegewydheid meen om jou woord te hou. Dit beteken om te doen wat jy gesÍ het jy gaan doen self as jy nie meer lus het om dit te doen nie.


commitment means to keep your promise. It means to do what you said you are goint to do even if you do not feel like doning it.


ADMIN LOGIN

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260