UBUNTU (CARE/OMGEE)
Die woord UBUNTU beteken menslikheid of om mens te wees. n Persoon met n UBUNTU houding is oop en beskikbaar vir ander. Om mense moed in te praat en nie bedreig te voel deur ander mense wat in staat is om beter as jy te doen nie. So persoon voel gelukkig deur die wete dat hy of sy deel is van die groter prentjie en voel opstandig waar ander mense verneder, onderdruk of seergemaak word.

Ubuntu means "I am, because you are". In fact, the word ubuntu is just part of the Zulu phrase "Umuntu ngumuntu ngabantu", which literally means that a person is a person through other people. ... Ubuntu is that nebulous concept of common humanity, oneness: humanity, you and me both.


ADMIN LOGIN

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260