VERANTWOORDELIKHEID/RESPONSIBILITY

In Engels is die woord “RESONS-ABILITY. “ Dit beteken die vermoë om jou reaksie te kies. Hoogsproduktiewe mense herken hulle verantwoordelikheid. Hulle blameer nie omstandighede, voorwaardes en redes vir hulle gedrag nie. Hulle gedrag is ‘n produk van hul eie bewustelike keuse gebaseer eerder op waardes as op gevoelens.


Look at the word responsibility - "response-ability" - the ability to choose your response. Highly proactive people recognize that responsibility. They do not blame circumstances, conditions, or conditioning for their behavior. Their behavior is a product of their own conscious choice, based on values, rather than a product of their conditions, based on feeling.


ADMIN LOGIN

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260